WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Splinter

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 06 - 2016

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Splinter is a minimal responsive multipurpose theme from WordSkins that can be used for blogging, magazine and personal sites. Clean and simple, Splinter is perfect for personal and business sites. Some features include contact, sitemap, blank, left-sidebar and no-sidebar page templates, as well as social media settings, custom logo and more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Splinter

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ