WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Spacious

Bởi ThemeGrill

Phiên bản: 1.9.4

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 08 - 2021

Lượt cài: 50.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Spacious is an incredibly spacious multipurpose responsive theme coded & designed with a lot of care and love. You can use it for your business, portfolio, blogging or any type of site. It has 4 page layouts, 2 page templates, 4 blog display types, 13 widgets areas, 5 custom widgets focusing on business template, awesome slider, primary color option to match your logo & website, boxed & wide layout, light & dark color skin, translation ready and many more. You can get free support in https://themegrill.com/contact/ and check the demo at https://themegrilldemos.com/spacious/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Spacious

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.