WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SimplyBlack

Bởi

Phiên bản: 6.4

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 07 - 2018

Active Installations: 600+

Trang chủ của Theme

SimplyBlack is a free, clean, minimalistic, responsive, mobile-friendly WordPress theme. Features: sidebar, footer widgets, custom header image, custom background, custom logo to replace site title and tagline, full width page template, dropdown navigation. For more info please check readme file. Enjoy.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch SimplyBlack

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ