WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Renden

Bởi

Phiên bản: 1.4.7

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Renden is the free version of the multi-purpose professional theme (Renden Pro) ideal for a business or blog website. The theme has a responsive layout, HD retina ready and comes with a powerful theme options panel with can be used to make awesome changes without touching any code. The theme also comes with a full width easy to use slider. Easily add a logo to your site and create a beautiful homepage using the built-in homepage layout.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Renden

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ