WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Quiet

Bởi Bryan Hadaway

Phiên bản: 0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 07 - 2021

Lượt cài: 200+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.0 hoặc hơn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Quiet

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.