WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Poseidon

Bởi

Phiên bản: 1.6.1

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 40.000+

Trang chủ của Theme

Poseidon is an elegant designed WordPress theme featuring a splendid fullscreen image slideshow. The clean typography and spacious white layout makes it great to share your stories. You can use the theme as simple blog or easily create a news website with the widget-based Magazine Homepage template.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Poseidon

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ