WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Poseidon

Bởi

Phiên bản: 1.4.2

Lần cập nhật cuối cùng: 31 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 40.000+

Trang chủ của Theme

Poseidon is an elegant designed WordPress theme featuring a splendid fullscreen image slideshow. The clean typography and spacious white layout makes it great to share your stories. You can use the theme as simple blog or easily create a news website with the widget-based Magazine Homepage template.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ