Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Mudra

Bởi piyushshah

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 02 - 2020

Lượt cài: 1,000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.4.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Mudra is a free responsive, fast loading and SEO friendly WordPress theme for blogs. This theme is ideal for personal, technology, lifestyle, cooking, travel, fashion, photography and any other kind of amazing blog. Rich snippets are also integrated into this theme to help search engines identify all parts of your site and rank its content higher. Mudra incorporates several premium-level customization options. This theme is translation ready, well documented, and easy to configure.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Mudra

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.