WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

modernize

Bởi

Phiên bản: 1.8.0

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 09 - 2017

Active Installations: 10.000+

Trang chủ của Theme

modernize is a modern, simple and beautiful WordPress theme. I made it for blogging. Customizer, social menu icon, several templates, logo addition, switching function between one column and two columns, etc. are also available.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch modernize

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ