Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Masterpiece

Bởi aihimel

Phiên bản: 2.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 12 - 2019

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Good fit for personal and niche blog. Simple, clean and responsive. High performance and minimalstic design. Unlimited color options. Harmonious design which will fit in with your idea perfectly. You get a lot of options to configure the theme as per your requirement. You will have essential things to make your blog beautiful. Top header, post slider, category slider, custom widget, social links, author widget and many more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Masterpiece

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.