WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Masterpiece

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 08 - 2019

Lượt cài: 200+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Trang chủ của Theme

Good fit for personal blog. Simple, clean and responsive. High performance and minimalstic design. Custom color options.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Masterpiece

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ