WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Manta

Bởi

Phiên bản: 1.3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2017

Active Installations: 800+

Trang chủ của Theme

Manta is a minimal, lightweight and mobile first WordPress theme that is flexible and easy to use. It is built with accessibility, search-engine optimization (SEO), security, pagespeed and simplicity in mind. Manta is written with clean code, the most current HTML5 conventions and Schema.org microdata. With various header, footer and sidebar layout options, site dimension controls, numerous options for displaying featured images, typography options and more, Manta can serve as a solid base to build incredible websites.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Manta

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ