WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Lightning

Bởi kurudrive

Phiên bản: 14.13.6

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 01 - 2022

Lượt cài: 60.000+

Phiên bản WordPress: 5.3 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Lightning is a very simple & easy to customize theme which is based on the Bootstrap. It is also very friendly with custom post types and custom taxonomies. When you add a new one, the breadcrumbs will be adjusted and posts will look beautifully without editing or adding a template files.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Lightning

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.