WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

iParty

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 02 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

iParty is modern looking, mobile responsive, twitter bootstrap based clean and fully customizable premium WordPress theme for events, event management companies, small or medium sized other businesses etc. iParty works with SiteOrigin page builder plugin so you can create web pages of any type suiting your business. iParty is a free WordPress theme but it has a detailed documentation and dummy data so that you can setup the website like the demo in less than 2 minutes. Documentation can be found here: https://indigothemes.com/documentation/iparty/

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch iParty

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ