WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hueman

Bởi

Phiên bản: 3.4.5

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 70.000+

Trang chủ của Theme

The Hueman theme helps you increase your traffic and engage your visitors. It loads fast and is 100% mobile-friendly according to Google. Best rated theme for blogs and magazines on WordPress.org. Powering 70K+ websites around the world.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Hueman

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ