Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gem

Bởi Venkat Raj

Phiên bản: 1.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 09 - 2020

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Gem comes with modern, stylish and responsive design. It comes with 8 Page templates, so you can choose layout of site to your liking. It also has 7 Widget areas to display your widget wherever you like to. Nearly 100 customizer theme options lets you customize every aspect of your web page. It uses minimal 960 grid framework and SASS to keep stylesheet efficient and speeds up page loading time. It is best suited for any type of sites including Corporate/Business/Blog sites. Demo can be viewed here http://gem.webulous.in/ and support request can be made here https://www.webulousthemes.com/free-support-request/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Gem

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.