WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Esteem

Bởi

Phiên bản: 1.4.1

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 9.000+

Trang chủ của Theme

Esteem is a clean multipurpose responsive WordPress theme designed to fit business, portfolio, blogging or any type of site. The theme supports custom header, custom background, custom widgets, page templates and has built in options panel to configure primary color, site logo, slider, sidebar layout and 3 blog layout. It's also fully compatible with popular plugins like contact Form 7, WP PageNavi and Breadcrumb Navxt and is translation ready. Get free support at https://themegrill.com/support-forum/ and check the demo at https://demo.themegrill.com/esteem/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Esteem

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ