WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

eBoost

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Eboost, a beautiful as well as professional-looking WordPress business theme, looks great on any device. It comes with many customization options and powerful features under the hood. However, it is very easy to configure the site yourself; you won’t need to write a single line of code. Some of the notable features are post slider, social icons, custom logo, customizer API, translation ready, etc. Preview : http://preview.salientthemes.com/eboost Supports: http://www.salientthemes.com/forums/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch eBoost

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ