WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Courage

Bởi ThemeZee

Phiên bản: 1.5.5

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 10 - 2020

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 5.2 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Courage is a great way to start your personal blog or magazine website today. The theme is very easy to use and looks awesome on every device. It includes a beautiful featured post slideshow and a clean and flexible Magazine Homepage template. Hope you enjoy it!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Courage

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.