WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Chronus

Bởi

Phiên bản: 1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2018

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

Chronus is a fast and lightweight WordPress Theme created for magazines, news websites and personal blogs. The Featured Content section and flexible Magazine Widgets give you the ability to highlight your most important posts on the home page. The minimalistic and responsive design focuses on your content and looks great on any screen size.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Chronus

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ