WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bellini

Bởi

Phiên bản: 1.45.1

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 07 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Bellini brings your site to life with beautiful WooCommerce layouts and is the perfect ecommerce theme for your online storefront or shop. Responsive & flexible layout built with Bootstrap & underscores.me. It is built with SEO in mind and have Structured Data (Schema) implemented. If you are looking for beautiful theme with out of the box SEO compatibility, look no further! Check out the live demo at http://demo.atlantisthemes.com/front-page/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Bellini

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ