WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Basic

Bởi

Phiên bản: 1.3.10

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Basic is fully responsive, clean and minimal WordPress theme. It has various options in WordPress Customizer to change look of the theme - primary design color, background and header, page layout (left or right sidebar, full or centered content). Clean valid code, semantic markup, markup by Schema.org, full adaptation to mobile devices. Basic is ready to use with child themes and gives for developers simple design change with custom hooks and action. Translation Ready (English, Russian, Ukrainian, French, German, Polish, Turkish). Fully compatible with WPML, WooCommerce, bbPress.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Basic

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ