Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bam

Bởi ThemezHut

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 11 - 2019

Lượt cài: 10.000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Bam WordPress theme is a great flexible theme for blogging sites. Even this is a free theme you will find most of the advanced theme customizer options that you may find only on premium themes like, typography options, header layout options, advanced color options, blog layout options, social media options, etc. Just install the theme and customize it as you like. Check the demo at: https://themezhut.com/demo/bam/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Bam

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.