WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Avira

Bởi

Đây là một theme con của Specia.

Phiên bản: 1.0.49

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Avira is a trending WordPress theme with lots of powerful features, instantly giving a professional look to your online presence. It fits for business, portfolio, food & restaurant, gym & fitness, spa salon, medical practitioner & hospitals, landing pages, product pages, corporate business, digital agency, product showcase, financial advisor, accountant, law firm, wealth advisor, photography, personal, and any eCommerce stores. Avira premium version provides you more than 10 different designs and supports popular plugins WPML, Polylang, WooCommerce, Contact Form 7, Revolution Slider, Elementor, Visual Composer, WP-Forms, Ninja Forms, Jetpack, WP-Featherlight, Give (WordPress Donation Plugin), Gravity Forms, Yoast SEO and many more. View the demo of Avira Premium https://demo.speciatheme.com/pro/?theme=avira

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Avira

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ