WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Avior

Bởi

Phiên bản: 0.2.2

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Avior is a clean and dandy WordPress blogging theme, designed for people, who aim for readable, photo-rich and SEO-smart writing. With Avior you'll easily take care of a website customization: change footer and header info like menus and social media icons, change header image, use unlimited colors to reach a perfect color scheme and more. All tweaks are easily performed visually via WordPress Customizer. A distinctive search engine optimized blog will help you stand out of the crowd and create impressive posts that will look just perfect on any modern device.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Avior

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ