WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Anima

Bởi

Phiên bản: 1.2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 7.000+

Trang chủ của Theme

Anima is a free, highly customizable WordPress theme created for personal and business sites alike. Photography and portfolio, freelancer and corporate sites will also greatly benefit from the theme’s clean, responsive and modern design. A few perks: eCommerce (WooCommerce) support, WPML, qTranslate, Polylang, RTL, SEO ready, wide and boxed layouts, masonry, editable content and sidebars layout and widths, social icons, Google fonts and other typography options, customizable colors. Not to mention the landing page with a slider, countless featured icon blocks, boxes and text areas, all editable.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Anima

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ