Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

XML-RSS Parser Widget

Mô tả

A light xml-rss parser plugin for your wordpress widget to show user your favourite xml or rss site url with option for showing the total item you want to show to user. This plugin parse the general xml-rss item tag [title, link, description and pubDate] into a html coding.

Cài đặt

  1. Extract the archive
  2. upload the phpbb-sso directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Open the plugin –> widget menu
  5. Configure the source url path and item number
  6. Save all settings.

Hỏi đáp

not available

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“XML-RSS Parser Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Source URL and item number option