Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WTools

Mô tả

WTools brings various functions and classes to make developing other plugins faster.

Just installing it will not cause any extra load on site. Plugin developers can load required functionality library files and utilize the API functions/classes.

Major features in WTools include:

  • Router API
  • Form API
  • Renderer API
  • Database API

Cài đặt

Upload the WTools plugin to your blog, Activate it, You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WTools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp