Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Preloader

Mô tả

WP Preloader

Add preloader to your website easily, compatible with all major browsers.

Configuration

  1. You will find WP Placeholder menu in your WordPress admin screen > Plugins.
  2. Goto WP Placeholder and Configure the WP Placeholder Settings as per your design.

Ảnh màn hình

  • Setting page

Cài đặt

  1. Upload the entire wpcustom-preloader folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp