Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPCheckr

Mô tả

WPCheckr helps you monitor all your WordPress sites in one place, so you can mantain everything up to date.
You can keep an eye if you are up to date on all plugins, themes and WP version for all of your sites.

Ảnh màn hình

  • Settings page under Tools > WPCheckr

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Tools -> WPCheckr screen to configure the plugin
  4. Add you API Key from wpcheckr.com and click Save Changes

Hỏi đáp

Where is my API Key?

Go to https://wpcheckr.com, login and go to your Account page, there you will find your API Key to use with this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPCheckr” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added: Response date
  • Added: new Header no-cache

1.0.0

  • Release