Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP2HTML

Mô tả

Do you want to get rid of WordPress overheads?
Let’s output static HTML and get rid of that overhead.

 • If you use “?” in the permalink, adjust it that use slash-separated.
 • You can select the pages you wish to output in the options screen.
 • Outputs static HTML to the level below the folder where WordPress is installed.

https://github.com/digital-acorn-jp/wp2html

Usage

 1. Click the WP2HTML link in the sidebar, go to the plugins page.
 2. Set the options and the pages not generated, the pages to add.
 3. Click the Save button.
 4. Then you will see a list of paths in bottom of page. Check the paths.
 5. Click the Genarate button.
 6. Genarated the static HTMLs.

Cài đặt

 1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
 2. In the browser input box, type “wp2html”.
 3. Select the “WP2HTML” plugin and click “Install”.
 4. Activate the plugin.

OR…

 1. Download the plugin from this page.
 2. Save the .zip file to a location on your computer.
 3. Open the WP admin panel, and click “Plugins” -> “Add new”.
 4. Click “upload”.. then browse to the .zip file downloaded from this page.
 5. Click “Install”.. and then “Activate plugin”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP2HTML” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP2HTML” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP2HTML” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Add “Convert URL to absolute path” option.

1.0.1

 • Bug fix.

1.0.0

 • First version.