Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP User Notifier

Mô tả

Many users, who write a comment want to know, whether the administrator had got it or not. WP User Notifier send a message where it is written that the comment had been received and the answer would be sent as soon as possible.

Ảnh màn hình

  • Plugin settings screen

Cài đặt

  1. Upload wp-user-notifier.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Customize the message Settings > User Notifier.

Hỏi đáp

How can I change the message which is sent?

You have to go Settings > User Notifier and change message content.

Đánh giá

5

3 Tháng Chín, 2016
Very useful!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP User Notifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin released.