Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Trigger Github

Mô tả

Save or update action triggers Github repository_dispatch action

Cài đặt

  • Add to WordPress and activate
  • Go to Settings -> General and scroll to bottom
  • Add repository owner name, repository name and generated personal access token (repo and workflow)
  • If you want to see status badge on dashboard, add workflow name too.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Trigger Github” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp