Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP TogetherJS

Mô tả

WP TogetherJS is a plugin that adds Mozilla’s TogetherJS system into an existing WordPress site. A TogetherJS button will be added to the Admin Toolbar, which activates TogetherJS when clicked. This allows simple cooperative browsing with just the click of a button using a shared link.

Ảnh màn hình

  • The admin toolbar after activating WP TogetherJS.
  • TogetherJS in action aftering pressing the "Start TogetherJS" button.

Cài đặt

  1. Upload wp-togetherjs to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Anywhere the admin toolbar appears, a Start TogetherJS button will be present. Click it and have fun!

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP TogetherJS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version with the ability to start and end TogetherJS sessions via the admin toolbar.