Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Tips

Mô tả

The plugin displays tips about WordPress at the top of the admin panel. When switching from one page to another, a hint changes.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-tips directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ screen in WordPress.

Hỏi đáp

For whom is this plugin created?

For beginners who have not yet mastered the WordPress.

Is this plugin visible to visitors to the website?

This plugin displays advice on WordPress only in the dashboard, so only those who have access to the dashboard can see it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Tips” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Added the first tips.