Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Sort Posts

Mô tả

This plugin adds a drop-down list with the ability to sort your blog posts:
* sort by title;
* sort by date (newest first);
* sort by date (oldest first);
* sort by date last modified.

Paste the following code in the templates ‘index.php’, ‘archive.php’, ‘category.php’ or/and ‘author.php’ etc.:

This tag must be before The Loop. For more information go to the “Installation”.

Ảnh màn hình

  • On the home page.

Cài đặt

  1. Unzip files.
  2. Upload ‘wp-sort-posts’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  4. Paste the following code in the templates ‘index.php’, ‘archive.php’, ‘category.php’ or/and ‘author.php’ etc.:

    This tag must be before The Loop.

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Sort Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The first version of the plugin.