WP SMTP

Mô tả

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail ().
Bạn có thể cấu hình cài đặt email trong “Bảng điều khiển”->”Cài đặt”->”WP SMTP”.
Có một số ví dụ trong trang cài đặt, bạn có thể click vào biểu tượng tương ứng để xem (chẳng hạn như “Gmail” “Yahoo!” “Microsoft” “163” “QQ”).
Nếu trường “Từ” không phải là địa chỉ email hợp lệ hoặc trường “Máy chủ SMTP” được để trống, nó sẽ không cấu hình lại hàm wp_mail ().

CREDITS

Plugin WP SMTP ban đầu được tạo ra bởi BoLiQuan. Nhưng hiện tại thì nó đang được sở hữu và duy trì bởi Yehuda Hassine.

Usage

 1. Download and extract wp-smtp.zip to wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. “Dashboard”->”Settings”->”WP SMTP”
 4. For more information of this plugin, please visit: Plugin Homepage.

Ảnh màn hình

 • Main settings
 • Test settings
 • Mail Logs
 • Collapse to show mail body
 • Select rows to delete

Cài đặt

 1. Download and extract wp-smtp.zip to wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. “Dashboard”->”Settings”->”WP SMTP”
 4. For more information of this plugin, please visit: Plugin Homepage.

Hỏi đáp

You can submit it in https://wordpress.org/support/plugin/wp-smtp, if It’s urgent like a bug submit it here: https://wpsmtpmail.com/contact/

Đánh giá

27 Tháng Mười Một, 2021
Took me some time to discover how to resolve the 'problem' authenticate your SMTP account. So, for the girls/boys who encounter the same problem: Login to your ZOHO account / My account / (enter your password) Security / App Passwords . (Application-specific passwords are passcodes that give applications like email clients permission to access your Zoho Mail.) Create new Password / Enter the app name / then click Generate. Save the shown password to a safe place and use THIS password in the plugin. So do not use your password of your ZoHo account.
3 Tháng Chín, 2016
This plugin was responsible of the largest data breaching in Mossack Fonseca's wordpress website. wordfence states something like this. so please don't use this plugin if you care about the security of your website. MF are running the WP SMTP plugin which gives you the ability to send mail from your website via a mail server. This plugin stores email server address and login information in plain text in the WordPress database. The login information stored is a mail server SMTP login for sending email. Here is a screenshot showing the login information for this plugin appearing in a database as plain text on one of our test servers:
Đọc tất cả 41 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP SMTP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP SMTP” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP SMTP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.3

Fix auto loading require path

1.2.2

Just update info

1.2

Fixed: handle the mail parts as needed

1.2

New and shiny mail logger.

1.1.11

All good, still maintained, just update some info

1.1.10

Người bảo trì mới – yehudah
https://wpsmtpmail.com/v1-1-10-wp-smtp-is-back/

 • Sắp xếp và cập nhật cấu trúc mã.
 • Các thông tin có thể được cấu hình bên trong tệp wp-config.php

1.1.9

 • Some optimization

1.1.7

 • Using a nonce to increase security.

1.1.6

 • Add Yahoo! example
 • Some optimization

1.1.5

 • Some optimization

1.1.4

 • If the field “From” was not a valid email address, or the field “Host” was left blank, it will not reconfigure the wp_mail() function.
 • Add some reminders.

1.1.3

 • If “SMTP Authentication” was set to no, the values “Username””Password” are ignored.

1.1.2

 • First release.