WP SMTP

Mô tả

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail ().
Bạn có thể cấu hình cài đặt email trong “Bảng điều khiển”->”Cài đặt”->”WP SMTP”.
Có một số ví dụ trong trang cài đặt, bạn có thể click vào biểu tượng tương ứng để xem (chẳng hạn như “Gmail” “Yahoo!” “Microsoft” “163” “QQ”).
Nếu trường “Từ” không phải là địa chỉ email hợp lệ hoặc trường “Máy chủ SMTP” được để trống, nó sẽ không cấu hình lại hàm wp_mail ().

= Bạn có muốn gửi mail SMTP nâng cao hơn không?

 • Built-in importer for WP SMTP settings.
 • Universal SMTP for every service.
 • SMTP ports are blocked? API support – A method for sending emails via HTTP for Gmail, Sendgrid, Mailgun, and Mandrill.
 • Credentials can be configured inside wp-config.php insted of the DB.
 • Built-in mail logger with the option to resend and filter.
 • Chức năng cảnh báo tích hợp khi email đang hoạt động, bạn có thể nhận được thông báo qua email, Slack hoặc pushover.
 • Kiểm tra cổng cho bất kỳ sự cố chặn nào.

Kiểm tra bài viết SMTP:
https://wordpress.org/plugins/post-smtp/

CREDITS

Plugin WP SMTP ban đầu được tạo ra bởi BoLiQuan. Nhưng hiện tại thì nó đang được sở hữu và duy trì bởi Yehuda Hassine.

Usage

 1. Download and extract wp-smtp.zip to wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. “Dashboard”->”Settings”->”WP SMTP”
 4. There are some examples on the settings page, you can click the corresponding icon to view.(such as “Gmail””Yahoo!””Microsoft””163″”QQ”)
 5. For more information of this plugin, please visit: Plugin Homepage.

Ảnh màn hình

 • "Gmail.com" settings
 • "Yahoo.com" settings
 • "Live.com" settings
 • "163.com" settings
 • "QQ.com" settings

Cài đặt

 1. Download and extract wp-smtp.zip to wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. “Dashboard”->”Settings”->”WP SMTP”
 4. There are some examples on the settings page, you can click the corresponding icon to view.(such as “Gmail””Yahoo!””Microsoft””163″”QQ”)
 5. For more information of this plugin, please visit: Plugin Homepage.

Hỏi đáp

Bạn có thể gửi trong https://wordpress.org/support/plugin/wp-smtp, nếu nó khẩn cấp như một lỗi thì hãy gửi tại đây: https://wpsmtpmail.com/contact/

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin was responsible of the largest data breaching in Mossack Fonseca's wordpress website. wordfence states something like this. so please don't use this plugin if you care about the security of your website. MF are running the WP SMTP plugin which gives you the ability to send mail from your website via a mail server. This plugin stores email server address and login information in plain text in the WordPress database. The login information stored is a mail server SMTP login for sending email. Here is a screenshot showing the login information for this plugin appearing in a database as plain text on one of our test servers:
3 Tháng Chín, 2016
was struggling for a while, until i found this plug-in. easy to use.
21 Tháng Mười Hai, 2016
The Mossack Fonseca (MF) data breach, aka Panama Papers, is the largest data breach to journalists in history and includes over 4.8 million emails. This plugin stores email server address and login information in plain text in the WordPress database. https://www.wordfence.com/blog/2016/04/panama-papers-wordpress-email-connection/?utm_source=list&utm_medium=email&utm_campaign=pan2 No maintenance in 2 years = DO NOT USE!
3 Tháng Chín, 2016
This plugin just works for woocommerce. Thank you very much.
Đọc tất cả 39 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP SMTP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP SMTP” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP SMTP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.11

All good, still maintained, just update some info

1.1.10

Người bảo trì mới – yehudah
https://wpsmtpmail.com/v1-1-10-wp-smtp-is-back/

 • Sắp xếp và cập nhật cấu trúc mã.
 • Các thông tin có thể được cấu hình bên trong tệp wp-config.php

1.1.9

 • Some optimization

1.1.7

 • Using a nonce to increase security.

1.1.6

 • Add Yahoo! example
 • Some optimization

1.1.5

 • Some optimization

1.1.4

 • If the field “From” was not a valid email address, or the field “Host” was left blank, it will not reconfigure the wp_mail() function.
 • Add some reminders.

1.1.3

 • If “SMTP Authentication” was set to no, the values “Username””Password” are ignored.

1.1.2

 • First release.