Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Site Links

Mô tả

Allows easy access to all of your posts, to reference while writing.

Simply highlight the text you want to be the link text, and then click one of the links
in the WP Site Links box, and the link will be created.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the WP Site Links folder into the /wp-content/plugins directory.
  2. Active the plugin through your administration area.
  3. Done. When you start a new post, on the right hand side you’ll find a box with your site links.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Site Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp