Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Front

Mô tả

Feature

Logged in user having proper role and capability can create or edit post from frontend single post page of that post type.

With this plugin, user create or edit post in the same window without reloading the page.

1.1

  • [fix] Edit post issue fixed
  • [fix] Editor content color issue fixed
  • [fix] Label of post type added instead of common name ‘post’

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2
  • screenshot-3

Cài đặt

  1. Upload shortcode-maker to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Front” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp