Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Permalink Translator

Mô tả

Allow admins to translate Permalink to another languages.

Development
https://github.com/hossinasaadi/wp-permalink-translator/

Ảnh màn hình

Cài đặt

  • Download and install using the built in WordPress plugin installer.
  • Activate in the “Plugins” area of your admin by clicking the “Activate” link.
  • click on WP Permalink Translator menu and change language as you want.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Permalink Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.7.6

  • fix some bugs.

1.7.5

  • added tool to translate all posts at once.