Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Nice Loader

Mô tả

WP Nice Loader allows you control over page preloader, font size, themes and much more.

A few notes about the plugin:

 • You can easily create nice page loaders with one click
 • Control over the title, subtitle and loader logo
 • Change text colors
 • 13 loaders themes (9 of them based on spinkit by @tobiasahlinDEMO )

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

 • Nice Loader Settings Page
 • Black on White theme preview
 • Nice Loader Settings Page - choose your theme

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-nice-loader directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->WP Nice Loader screen to configure the plugin

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Today, I ll give it a try. Lets say, I`m gonna be impressed if it flawlessly does what description says. Speed is everything !!!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Nice Loader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • First plugin release

0.1.0.2

 • Admin UI changes

0.1.0.3

 • added new themes