WP-Memory-Usage

Mô tả

Show up the PHP version, memory limit and current memory usage in the dashboard and admin footer. You can now simple measure the requirements of your plugins and language files.
The plugin was transferred from alexrabe to berkux on Jan 2 2022

Credits

Copyright 2009-2013 by Alex Rabe, 2022- Bernhard Kux

Ảnh màn hình

 • Screenshot Dashboard

 • Screenshot Admin footer

Đánh giá

Đọc tất cả 16 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Memory-Usage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP-Memory-Usage” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP-Memory-Usage” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.6

 • Fixed translation bug
 • New screenshots
 • Plugin ok with Worpdress 5.9.3

1.2.5

 • Plugin prepared for Translation, PO-File and de_DE-MO-File added
 • WordPress-Multisite-Installations: Plugin now also in Network-Dashboard
 • Plugin ok with Worpdress 5.8.3

1.2.4

 • Reengineered: Used newer functions to measure memory etc.
 • consider different WordPress- and PHP-Memorylimits
 • New: German Translation
 • New: Added display of IP-Adress and PHP-max-exec-time

1.2.3

 • Plugin ok with PHP 7.2 and WordPress 5.8.2 (fixed some issues)