Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP GitHub Sync Meta

Mô tả

A WordPress plugin to sync meta, tags and categories with a GitHub via wp-github-sync

This plugin Requires WordPress guithub Sync

Related Links:

Cài đặt

Using the WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘WP GitHub Sync Meta’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Download wp-github-sync-meta.zip from the WordPress plugins repository.
 2. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 3. Navigate to the ‘Upload’ area
 4. Select wp-github-sync-meta.zip from your computer
 5. Click ‘Install Now’
 6. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download wp-github-sync-meta.zip
 2. Extract the wp-github-sync-meta directory to your computer
 3. Upload the wp-github-sync-meta directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP GitHub Sync Meta” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Transfer ownership

1.1.0

 • Support sync Tags and Categories

1.0.0

 • Initial release