Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP FAQ

Mô tả

Utilizing Custom Post Types, this plugin allows the user to easily add FAQ to his/her website. Display them using shortcode ([wp_faq]) and show/hide them via an animated, jQuery toggle or accordion box.

Features

  • Custom Post-Type driven
  • jQuery toggle or accordion display when using the shortcode

Ảnh màn hình

  • List all faqs
  • Add faqs
  • Display faqs

Cài đặt

You can download and install WP FAQ using the built in WordPress plugin installer. If you download the plugin manually, make sure the files are uploaded to /wp-content/plugins/wp-faq/.

Activate WP-FAQ in the “Plugins” admin panel using the “Activate” link.

Add the shortcode [wp_faq] to the page.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Plugin author made no attempt to move over data after plugin “upgrade”. All FAQ items lost. Upgrades are reckless with this plugin apparently – stay away.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP FAQ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Initial Release