Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Delete Comments

Mô tả

WP Delete Comments allows you to delete your Pending, Approved, Spam, Trash or All of your comments.

Ảnh màn hình

  • This is the screenshot of plugin page where you can delete your comments.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-delete-comments directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the “WP Delete Comments” screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Can this plugin remove all my comments?

Yes, it can.

Can this plugin remove all my spam comments?

Yes.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Delete Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.