Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp date range

Mô tả

This plugin let you choice a date range to publish your Posts or Custom Types

Ảnh màn hình

  • settings
  • Post/Custom Type

Cài đặt

  1. Upload folder wp-date-range to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin from settings menu

Hỏi đáp

Is it possible to change the date format?

Yes go to Settings in admin panel

Does it work for related comment like recent comments?

No, the plugin is not linked to related comments

Does it work for pages?

No, plugin doesn’t work for pages only for Posts or Custom Types

Does all date fields required?

No, date range fields are optionals

Does it recommanded for women as well?

Yes, with moderation. It could be hard for her to choose the date format 😉

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp date range” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp