Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Logger

Mô tả

Logger vars and event for debug site and apps.

 1. Insert the hook do_action( ‘logger’, $data ); in your code
 2. Go to Tools > Logger

Available additional hooks:

 • wp_logger_button_panel
 • wp_logger_inline_css
 • wp_logger_inline_js
 • wp_data_logger_print_data

Available constants:

 • WPDL_DISPLAY_LIMIT

GitHub

Ảnh màn hình

 • Logger page

Cài đặt

 1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 3. Insert the hook do_action( \’logger\’, $data ); in your code
 4. Go to Tools > Logger

Đánh giá

4 Tháng Chín, 2018
Thx for this plugin, the logging very important for us, and we happy to use your plugin with our team.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Logger” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

 • Suppress DB errors while the data insert

2.0.1

 • bug fixed

2.0

 • Logged data was moved to custom table in DB
 • WPDL_DISPLAY_LIMIT
 • Hidding/showing rows

1.4

 • Added types of data

1.2

 • Init commit