Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP BASIC SEO META

Mô tả

This is a simple meta tag plugin for wp head. When activeated a new meta box will appear in post, and page edit sections of wordpress admin panel. The seo meta box will allow for adding meta tag content in wp head, such as keywords, description and page/artical author.

Cài đặt

  1. Upload wp-basic-seo-meta.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto any post or page admin section and enter meta content in the seo meta box.

Hỏi đáp

How many chars can I use in the descriptions box?

160 is all that wp-basic-seo-meta will allow.

Do I have to use author?

All wp-basic-seo-meta box’s are optional.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP BASIC SEO META” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.01