Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Basic Info Plugin

Mô tả

Plguin will display all the basic details of the Wordperss site. Theme and Plugin versions.

Translations

Only English version of the plugin is available right now.

Cài đặt

  1. Upload the entire wp-basic-info folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find WPInfo page in your WordPress admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Basic Info Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Modified readme.txt file.