Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Attach

Mô tả

WP Attach allows you to attach files to posts or pages as an information box by using the shortcode [wpattach link=”LINK_TO_YOUR_FILE”]. Filetypes supported includes: .jpg .png .mp3 .mp4 .pdf .ae .ai .avi .css .doc .docx .docs .dw .eps .fl .fla .fw .html .id .ps .psd .ppt .pptx .xls .xlsx .slides .sheets

Ảnh màn hình

  • How is it displayed

Cài đặt

  1. Upload wpattach.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. All done! 🙂

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload wpattach.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. All done! 🙂
How to use the plugin?

Just add the following code to your post or page: [wpattach link=”LINK_TO_YOUR_FILE”]

I need additional help!

No problem, just contact me (Gabriel Chi Hong Lee) and I’ll see what I can do for you. You can find me here:
WordPress
GitHub
StackOverflow
Email: chihonglee777@gmail.com

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Attach” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Published! 🙂