Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wow scroll up

Mô tả

This plugin allows you to easily scroll back to the top of the page.

Documentation
To change global settings, go to “Settings” -> “Wow scroll up”.

Ảnh màn hình

 • Admin settings.
 • On site.

Cài đặt

Installing “Wow scroll up” can be done either by searching for “Wow scroll up” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

 1. Download the plugin via WordPress.org
 2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installing “Wow scroll up” can be done either by searching for “Wow scroll up” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

 1. Download the plugin via WordPress.org
 2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wow scroll up” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Wow scroll up.

1.1

 • Add Image property

1.2

 • Add enable property