Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Snapcode Widget for Snapchat

Mô tả

Snapchat Widget

Add you Snapcode to your WordPress website with this widget. Scan the Snapcode with your mobile or take a picture of it.
That’s it! You now have added a friend on Snapchat.

Features

This plugin features possibility to add:

  • Title
  • Snapcode
  • Custom text
  • Custom Link

Make your own snapcode
https://accounts.snapchat.com/accounts/snapcodes

Ảnh màn hình

  • Front-end view (footer).
  • Back-end view of the widget.

Cài đặt

Upload the .zip file with a FTP program in the folder wp-content/plugins or upload via Worpress backend.

Hỏi đáp

My Snapcode isn’t working?

Test the code before you upload it to your website and be sure you make a perfect picture of the code.

Can I edit the Snapcode?

If you follow the right guidelines you can edit your Snapcode, if you make a mistake the code will not work anymore.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Snapcode Widget for Snapchat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp